Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

 

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. munkájának fókuszában – az Agrárminisztérium száz százalékos tulajdonában működő Kft.-ként – az ökocímke tanúsítás, a környezetvédelem, a természetmegőrzés, valamint az agrárszakképzés állnak. A környezet- és természetvédelem területén többek között környezeti kármentesítéssel, levegőtisztaság-védelemmel, természetvédelemmel, fenntarthatósággal, körforgásos gazdasággal és zaj elleni védelemmel foglalkozik.

A Kft. feladata a szakpolitikai döntések tudományos megalapozása, az agrártárca feladatainak támogatása. A jogszabályok előkészítésén túl innovatív kezdeményezésekkel és megoldásokkal járul hozzá a hazai környezetügy és természetvédelem, a vidéki közösségek, valamint az agrárium fejlődéséhez. Tevékenysége során olyan átfogó, rendszerszemléletű megközelítési módot igyekszik kialakítani, ami lehetővé teszi a feladatok integrált ellátását, valamint együttműködések kialakítását az egyes szakterületek között.

Bővebben: hermanottointezet.hu

 

 A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

A Kft. feladata komplex:

  • egyrészről a projekt koordináló kedvezményezettjeként irányítja, koordinálja a projekt megvalósulását szakmai és pénzügyi vonatkozásában is, egyben összefogja a projektmenedzsmenthez szükséges dokumentumok elkészítését és kapcsolatot tart az Európai Bizottság ügynökségével, az EASME-vel, valamint a bizottság által kijelölt ellenőrző szervvel (NEEMO);
  • másrészről számos feladata van, amit önállóan vagy a partnerekkel közösen vezet és valósít meg.

 

A Kft. feladatai:

  • az Ökomenedzser Tudásközpont vezetése, amely az ökomenedzser hálózat működését támogató, tudásmegosztó műhelyként működik. Legfontosabb feladata a kommunikáció, a kapcsolatépítés, az ökomenedzsereknek szóló oktatóanyagok összeállítása és az ökomenedzserek rendszeres képzése;
  • szakmai háttéranyagok készítése a települési szemléletformálási tervekhez. Az információátadáshoz szükséges kommunikációs anyagok – azaz videók, szórólapok, információs kiadványok – elkészíttetése;
  • tanulmány készítése a tűzifa ellátási láncról, amely a tűzifa kereskedelem optimalizálását vizsgálja a környezetbarát tüzelés érdekében;
  • a települések levegőminőségi terveinek felülvizsgálatának támogatása, amit az ökomenedzser hálózat tagjai végeznek el, egyúttal azonosítják a leghatékonyabb levegőminőséget javító akciókat, amelyek a tervekbe beépíthetők;
  • az eredmények és hatások folyamatos monitoringja;
  • Szemléletformálási Terv kidolgozása és megvalósítása;
  • szemléletformálás, a levegőminőség javításával kapcsolatos információk, adatok megosztása különböző kommunikációs csatornákon keresztül a társadalom széles rétegével. Ebbe a gyermekek, a fiatal felnőttek éppúgy beletartoznak, mint a döntéshozók;
  • projektmenedzsment.