oko_01

Ökomenedzsment

A projekt egyik kiemelt célja egy levegőtisztaság-védelmi tanácsadó ökomenedzser hálózat létrehozása. A hálózat szakértői az adott településen segítik a helyi intézkedések koordinálását, a tájékoztatást, a szemléletformálást, aktívan közreműködnek a települési mobilitási tervek és munkahelyi közlekedési tervek kidolgozásában, valamint elősegítik a települések és a lakosság sikeres pályázatainak benyújtását a levegőminőség javítását célzó hazai és uniós forrásokra.

Az ökomenedzserek irodáit a tíz településen, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, A Mindennapi Kultúráért Egyesületnél alakítják ki. A hálózat koordinátora az Ökomenedzser Tudásközpont lesz, amelyet a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-ben hoznak létre. A tudáscentrum nemcsak folyamatos műszaki támogatást nyújt, de biztosítja az ökomenedzserek rendszeres továbbképzését is.

A projekt részeként szemléletformáló tudástárat és egyéb ismeretterjesztő anyagokat hoz létre a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és A Mindennapi Kultúráért Egyesület, amelyeket minden önkormányzat felhasználhat településére alkalmazva. Emellett digitális és nyomtatott oktatóanyagokat készítenek, amelyek az ökomenedzsereknek adják meg a megfelelő tudást a környezetvédelemről, különös tekintettel a levegőminőség védelmére, a szemléletformálásra és a projektmenedzsmentre.

A projektpartnerek, ökomenedzserek és bevont központi érdekeltek közötti folyamatos kommunikáció biztosítja a tudásátadást és tapasztalatok cseréjét a levegőminőségi tervek célkitűzéseit támogató önkormányzatok között. A LIFE integrált projekt specifikus célkitűzése a projekt megvalósítása a releváns professzionális csoportok, hatóságok és a közösségek együttes bevonásával.