Hogyan vélekedünk a légszennyezéssel kapcsolatban? – Felmérést végeztünk a lakosság és az ökomenedzserek körében

A 8 évig futó HungAIRy LIFE integrált projekt egyik fontos pillére a projekttevékenységek társadalmi és gazdasági hatásainak nyomon követése, különböző szereplőkre gyakorolt hatásainak vizsgálata, illetve a szükséges beavatkozási területek azonosítása, felülvizsgálata.

 

A folyamat első és talán egyik legfontosabb állomása az alapállapot felmérése, melyet a projektben részt vevő ökomenedzserek és a lakosság bevonásával, online kitölthető kérdőívek segítségével végeztünk el 2020 őszén. A felmérés eredményeihez viszonyítva tudjuk nyomon követni kétévente a projekt tevékenységeinek hatására indukálódott változásokat, mind az önkormányzatok, mind a lakosság körében.

Az ökomenedzserek válaszai alapján a projektben részt vevő 10 önkormányzatnál a hasonlóságok mellett számos eltérést tapasztaltunk például a légszennyezettséghez, illetve a légszennyezettség mérsékléséhez való lakossági hozzáállásban vagy az önkormányzat honlapjának levegőminőséget érintő információtartalmában. A települések eltérő méretéből adódóan különböző a légszennyezéssel kapcsolatos ügyeken dolgozók száma, a havonta beérkező, légszennyezettséggel összefüggő panaszok száma, illetve az évente megrendezésre kerülő, légszennyezéssel kapcsolatba hozható rendezvények száma. Az ökomenedzserek sok kérdés esetén nem foglaltak állást, inkább semleges álláspontot képviseltek.

A lakossági attitűdöt, véleményt felmérő kérdőívet 1852 fő töltötte ki az ország különböző részeiből. A kérdőívben több témakörökön keresztül, úgy mint a légszennyezettséggel kapcsolatos általános kérdések, a zöldhulladék kezelés, a fűtés és energiahatékonyság, a környezetbarát közlekedés, próbáltuk felmérni a lakosság hozzáállását a témákhoz, illetve ezen témakörök kapcsán a légszennyezéshez. A beérkezett válaszokat kétféleképp értékeltük ki: összesítve, valamint a projektben részt vevő településekre lebontva. A lakossági kérdőívet vizsgálva is elmondhatjuk, hogy a válaszadók többnyire hasonló véleményen voltak, de egyes témakörök kapcsán jelentős eltéréseket tapasztaltunk egy-egy település esetén. Különbségek figyelhetők meg a lakosság önkormányzatba vetett bizalmában, a légszennyezettséggel kapcsolatban kapott tájékoztatás megítélésében. Eltéréseket tapasztaltunk továbbá a zöldhulladék kezelési szokásokban, a fűtéshez használt tüzelőanyagban, a tüzelőberendezések környezeti, energetikai, valamint költséghatékonyság szempontú megítélésében, valamint a megkérdezettek kerékpározási, tömegközeledési és autóhasználati szokásaiban is.

A teljes jelentés elérhető itt:

.