Ne csak tekAIRj, láss is!

VIDEOPÁLYÁZAT

2021

Pályázati felhívás és szabályzat
 

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervező) a levegőminőség javítását célzó HungAIRy LIFE integrált projekt (továbbiakban: Projekt) keretében videó pályázatot hirdet meg 14 év feletti fiatalok és felnőttek számára „Ne csak tekAIRj, láss is!” címmel.

 

Szervező

A verseny szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: Szervező).

 

Társszervezők

Országos Meteorológiai Szolgálat, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), A Mindennapi Egyesület, Miskolci Egyetem, 10 önkormányzat és szolgáltató vállalataik: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Tatabánya.

 

Pályázat időtartama

2021. július 1. 08:00 órától – 2021. augusztus 31. 24:00 óráig.

 

Pályázat célja, témaköre

A pályázat célja, hogy minél többen megmutassák, miért érdemes nyeregbe pattanni és ezáltal is tenni a levegőminőség javításáért. A Pályázók feladata egy rövid videón keresztül bemutatni azokat a természetes vagy épített látványosságokat, melyekkel a kerékpározás során találkozhatunk.

A beérkezett pályázatok közül a legjobbakat szakmai zsűri választja ki, valamint a közönség is szavazhat a kedvencére a Projekt Facebook-oldalán. A pályaműveket a pályázat lezárását követően annak a településnek az önkormányzata, ahol a videó készült, felhasználhatja azt a kerékpározás népszerűsítésére.

 

Pályázaton résztvevő személyek köre

A pályázatokat 14 éven felüli fiatalok és felnőttek nyújthatják be egyénileg és csoportosan is. 18 év alatti Pályázó részéről szülői beleegyező nyilatkozat beküldése szükséges.

A Szervezők várják helyi lakosok és az adott településre látogató turisták videóit is, akik kerékpáron fedezik fel a település látnivalóit.

A pályázaton nem vehetnek részt a pályázat szervezői, a HungAIRy LIFE integrált projekten dolgozó személyek és közeli hozzátartozóik, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.                                             
 

Nevezési feltételek

  • A beküldött film hossza maximum 90 másodperc lehet, mérete ne haladja meg az 1 GB-ot.
  • Jelen pályázati felhívásra egy fő pályázó 1 db pályaművel pályázhat.
  • Nem elvárás a professzionális technika, filmes megoldások alkalmazása!
  • A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj. 

 

Kategóriák és korcsoportok

1.         Egyéni pályázók (kortól függetlenül)

2.         Csoportos pályázók (maximum 5 fő, kortól függetlenül)

 

Pályázat benyújtása

A kisvideókat a www.wetransfer.com oldalra feltöltve, annak linkjét a tekair [at] hoi.hu címre elküldve kérjük az alábbiak szerint:

  • Az e-mail tárgya „Ne csak tekAIRj, láss is!” legyen.
  • Az e-mail tartalmazza a film linkjét, a Pályázó nevét, életkorát, postai levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, a Pályamű címét, valamint a település, térség nevét, ahol a felvétel készült.
  • Kiskorú pályázó esetén kötelező az "Adatbekérő lap kiskorúak adatainak kezeléséhez" dokumentumot is csatolni.

     

Pályázatok beküldésének határideje:

2021. augusztus 31. 24:00 óra

 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat beérkezési időpontján a Szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa.

Az elektronikusan feltöltött videók a Szervező külső tárhelyére kerülnek pályázati anyagonként létrehozott mappákban.

 

Pályázat elbírálása

A pályázatra leadott anyagokat egy 5 főből álló szakmai zsűri bírálja el.

Bírálati szempontok:

1.  Kreativitás, egyediség.

2.  A kifejezni kívánt üzenet érthetősége.

3.  Kivitelezés: stílus, dinamika.

4.  Kiderül-e az alkotásból, milyen felfedezéseket tehetünk, látnivalókban gyönyörködhetünk kerékpárral közlekedve?

5.  Sikerült-e megkomponálni egy teljes videót?

 

A beérkezett pályázati anyagok bírálata 2021. szeptember 1. és 2021. szeptember 15. között történik.

A pályázat eredményhirdetésének ideje: 2021. szeptember 30.

A pályázatra leadott legjobb anyagok feltöltésre kerülnek a Szervező online felületein (weboldal, Facebook-oldal, Instagram-oldal).

 

Díjazás

Az egyénileg és csoportosan benyújtott pályázók közül is az első három helyezett kerül díjazásra. A győztesek értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A Pályázat nyerteseit egyenként e-mailben értesíti a Szervező. A nyertes alkotások a Szervező és a Projekt hivatalos weboldalain és Facebook-oldalain kerülnek kihelyezésre. Emellett a nyertes videókban látható települések önkormányzata is felhasználhatja a videót a kerékpározás népszerűsítésére.

A Szervező vállalja, hogy a Pályázó nevében kifizeti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót, valamint az ajándékokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot.

A nyereményátvétel feltétele a nyertes személyazonosságának igazolása a regisztrációkor megadottaknak megfelelően. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az előre egyeztetett időpontban megtörténjen. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adóvonatkozásokat a nyeremény felajánlója viseli.

A nyeremények átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, műszaki hibákért a Szervező felelősséget nem vállalnak. A Pályázók által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között azon nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 

Jog- és adatvédelem

A Pályázó kizárólag olyan pályamű beküldésére jogosult, mely más személy szerzői, személyhez fűződő vagy egyéb jogát nem sérti. A pályázó vállalja, hogy harmadik személy jogait sértő pályamű beküldése esetén e harmadik személy részére teljes körű kártalanítást, illetve kártérítést nyújt, egyben vállalja, hogy az általa beküldött, harmadik személy jogait sértő pályamű beküldése alapján a Szervezőt sújtó minden vagyoni és nem vagyoni kártérítési, illetve egyéb szankció hátrányos következménye alól maradéktalanul mentesíti, illetve kártalanítást, illetve kártérítést nyújt. A Szervezők jogosultak kizárni az olyan pályaművet, amely személyhez fűződő jogot sért, jogszabályba ütközik, egyébként másokat sértő, lealacsonyító, uszító, obszcén, félelmet vagy megbotránkozást keltő, a széles körben elfogadott értékeket vagy normákat támadó, sértő, a Szervezők, továbbá a hozzájuk kapcsolódó projektek, szervezetek, személyek jogát, becsületét vagy jó hírnevét sértik. A Szervezők jogosultak továbbá szubjektív mérlegelés után a pályamű esztétikai megfontolásból történő eltávolítására, továbbá a későn beérkezett, vagy hiányosan kitöltött jelentkezési lap, illetve hozzájárulási nyilatkozattal beküldött pályaművek kizárására is.

A Pályázó, illetve annak törvényes képviselője a Szülői nyilatkozat aláírásával és a Pályázati munka leadásával tudomásul veszi, hogy az általa elkészített és a Pályázatra benyújtásra került Pályázati munka a Pályázó neve feltüntetése mellett a Pályázat Szervezőinek későbbi marketing és egyéb promóciós tevékenysége során szabadon, további ellenszolgáltatás nélkül felhasználható.

A Pályázó, illetve annak törvényes képviselője hozzájárul, hogy amennyiben a Pályázati munka a zsűri szerint közönségszavazásra bocsátható, a Pályázó Pályázati munkája a Szervezők és együttműködő partnerek internetes oldalain és a Pályázat Facebook-oldalán közzé tehető.

A pályázat benyújtása után a Szervezők a beküldött videót és személyes adatokat előzetesen moderálják: a Pályázati kiírásnak meg nem felelő Pályázati munka vagy nyilvánvalóan valótlan személyes adatok beküldése esetén a Pályázati munkát – a jelen Pályázati kiírás megsértésére történő utalással – kizárja a Pályázatból. A kizárt Pályázati munka alapján a pályázó semmilyen követeléssel nem élhet.

A Pályázó hozzájárul, hogy a Szervező és a Projekt a Pályázók adatait a pályázat időtartama alatt kezeljék. A Szervező és a Projekt a Pályázók adatait más célra nem használják fel, a pályázattal nem összefüggésben lévő kommunikációra azt nem használják fel, harmadik félnek nem adják ki. A Szervező és a Projekt szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és a Projekt bármikor lehetőséget biztosítanak a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a hungairy [at] hoi.hu e-mail címen. Ezen kívül a Pályázót vagy annak törvényes képviselőjét megilleti a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező és a Projekt által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó vagy annak törvényes képviselője bírósághoz fordulhat. A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező és a Projekt a fent említett módokon, amelyet megtehet a Pályázó egy lemondó nyilatkozat fenti e-mail címre történő megküldésével.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Pályázó a Társaság adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

 

Vegyes rendelkezések

A pályázaton a zsűri tagjai, illetve azok a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a HungAIRy LIFE integrált projekten dolgozó személyek és közeli hozzátartozóik nem díjazhatók.

A Pályázati kiírás hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), valamint kézbesítéssel kapcsolatos problémákért (pl. értesítés késedelméért) a Szervezők nem felelnek.

A Szervezők a Pályázók részére a pályázattal kapcsolatos minden tájékoztatást és közleményt, illetve nyilatkozatot e-mail útján juttatnak el.

A jelen Pályázati kiírás a pályázat teljes időtartama alatt hozzáférhető a Szervező honlapján (http://www.hungairy.hu/node/109) és a Projekt hivatalos Facebook-oldalán. További információk a nyertesekkel és a nyeremény kiküldésével kapcsolatban: hungairy [at] hoi.hu címen kérhetőek.

A körülmények lényeges megváltozása esetére, előzetes bejelentés feltételével, a már kiválasztott nyertesek érdekeinek sérelme nélkül, a Szervezők fenntartják a jogot a pályázat tartalmának módosítására, különösen, de nem kizárólag a pályázat elnevezése, elérhetősége, kezdő- és záróidőpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai és a nyeremények változtatása, helyettesítése tekintetében.

 

További információk a pályázatról: tekair [at] hoi.hu  

 

Kelt: Budapest, 2021. július 1.