A PM monitoring rendszer legújabb eredményeiről hallgathattak előadásokat a XVI. Magyar Aeroszol Konferencián

A hazánkban egyedülálló PM monitoring rendszer közel három éve működik Miskolcon. A fejlesztésről és a tapasztalatokról számoltak be munkatársaink a XVI. Magyar Aeroszol Konferencián.

A nagy hagyományú és széles érdeklődésre számot tartó Magyar Aeroszol Konferencia 2024-ben immáron 16. alkalommal került megrendezésre a Magyar Aeroszol Társaság és a Szegedi Tudományegyetem közös szervezésében 2024. április 25-27 között a Szarvas Liget Wellness és Konferencia Hotelben. 

A rendezvényen részt vett a HungAIRy projekt két miskolci munkatársa, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be a kisméretű aeroszol részecskék mérésére alkalmas mérőhálózat fejlesztésében, telepítésében, üzemeltetésében, a mérési adatok elemzésében és a rendszer népszerűsítésében.

Dr. Dobó Zsolt a Miskolci Egyetem tudományos főmunkatársa „Szállópor mérőhálózat fejlesztése Miskolcon és Kaposváron” címmel tartott előadást, melyben bemutatta a megfelelő mérőegység kiválasztásának és fejlesztésének a folyamatát, kiemelve a kalibrálás jelentőségét, valamint a rendszer üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos kihívásokat.

Uramné Dr. Lantai Katalin a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat projekt koordinátora, a PM monitoring rendszernél alkalmazott adatértékelési módszerekről számolt be előadásában. Ismertette, hogy a rendelkezésre álló két teljes év adatsora alapján már azonosíthatók a város azon pontjai, ahol hatékonyabb beavatkozás, intenzívebb szemléletformálás szükséges a lakossági kibocsátások csökkentése érdekében. Bemutatta a lakossági tájékoztatást szolgáló PMMONITORING.HU weboldalt és a mobiltelefonos alkalmazást, melyek folyamatosan friss információt adnak az aktuális levegőminőségről.

A rendezvényen összesen 54 fő vett részt, akik három napon keresztül hallgathattak előadásokat az aeroszol kutatás legújabb eredményeiről, kihívásairól. A konferencián képviseltettették magukat a Szegedi Tudományegyetem, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, a HUN-REN ATOMKI Kutatóintézet, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont, a Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoport, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, a Chiesi Hungary Kft., a TSI GmbH, a HungaroMet Nonprofit Zrt., az ELTE Meteorológiai Tanszék, és az ELTE Kémiai Intézet szakértői is.

Az új ismeretek megszerzése mellett a rendezvény lehetőséget biztosított a szakmai kapcsolatok ápolására, új kezdeményezések kialakítására is.